Băng cản nước, hóa chất cấy thép, sản xuất đúc nắp hố ga song chắn rác gang cầu

Quy định về lấy mẫu băng cản nước - Waterstop

Thứ sáu, 06/11/2020, 17:23 GMT+7

Quy định về lấy mẫu băng cản nước - Waterstop

Quy định về lấy mẫu băng cản nước - Waterstop

Cho tôi hỏi vật liệu băng cản nước có yêu cầu thí nghiệm vật liệu đầu vào không và yêu cầu cụ thể theo quy định nào? (Câu hỏi của bạn có số điện thoại 09733474xx).

Cho tôi hỏi vật liệu băng cản nước có yêu cầu thí nghiệm vật liệu đầu vào không và yêu cầu cụ thể theo quy định nào? (Câu hỏi của bạn có số điện thoại 09733474xx).

Phòng Kỹ thuật của Công ty Macco xin trả lời như sau:

Về nguyên tắc quản lý chất lượng, tất cả các loại thiết bị - vật liệu sử dụng tại công trường đều phải được thí nghiệm đầu vào. Điều này đã được quy định rõ tại Điều 24 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng. Và ở đây, băng cản nước cũng không phải là ngoại lệ, bắt buộc phải tiến hành lấy mẫu để thí nghiệm kiểm tra chất lượng.

Yêu cầu về lấy mẫu thí nghiệm của băng cản nước PVC - Waterstop được quy định cụ thể tại TCVN 9407:2014 - Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước (băng cản nước) PVC, cụ thể như sau:

- Mẫu lấy từ một cuộn được lựa chọn ngẫu nhiên từ một lô sản phẩm, có thể lấy mẫu trong nhiều cuộn hoặc trong nhiều đơn vị bao gói sao cho việc lấy mẫu là đại diện nhất.

- Chia các mẫu thử thành những tấm mẫu có chiều dài không nhỏ hơn 1 m. Từ các tấm mẫu này, lựa chọn ngẫu nhiên để cung cấp cho từng phương pháp thử. Sau khi lấy mẫu, cân và ghi lại khối lượng của từng viên mẫu thử.

- Số lượng mẫu thử cho từng phép thử được quy định tại đây

 

 

6. Phương pháp thử

6.1. Xác đnh sai lệch so với kích thước danh nghĩa

Theo TCVN 7756-2:2007, chỉ khác là độ dày được đo ở những vị trí nằm giữa hai gân liền kề, còn chiều dài và chiều rộng được đo theo thỏa thuận giữa các bên liên quan, hoặc đo theo quy định ở 4.2.1.

6.2. Xác định khi lượng riêng

Theo TCVN 4866:2007.

6.3. Xác định độ cứng shore A

Theo TCVN 1595-1:2007.

6.4 .Xác định cường độ chu kéo và độ giãn dài khi đứt

Theo TCVN 4509:2006, chỉ khác là viên mẫu thử kéo hình quả tạ có hình dạng và kích thước theo kiu 1 trong Bảng 2 với chiều dày viên mẫu khoảng 2 mm  tốc độ kéo là 200 mm/min ở nhiệt độ (27 ± 2) °C. Trước khi tiến hành thử nghiệm phải ổn định mẫu ti thiểu 1 h ở nhiệt độ nêu trên. Kết quả xác định cường độ chịu ké độ giãn dài khi đứt còn dùng cho thí nghiệm xác định độ bền hóa chất.

 

6.5. Xác định t lệ thay đổi khối lượng sau khi lão hóa nhiệt

Theo TCVN 9407-3:2014, chỉ khác là viên mẫu có chiều dày khoảng 2 mm và tiến hành thử theo phương pháp thử A ở nhiệt độ (100 ± 2) °C trong 120 h và than hoạt tính có kích thước hạt từ 4 mm đến 6 mm.

6.6. Xác định độ bền hóa chất Theo Phụ lục A.

7. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

7.1. Bao gói

Băng chặn nước PVC được cuộn thành từng cuộn và được đóng gói với số lượng do nhà sản xuất quy định.

https://vanbanphapluat.co/tcvn-9407-2014-vat-lieu-chong-tham-bang-chan-nuoc-pvc-phuong-phap-thu


Người viết : admin
TAG:
Ý kiến bạn đọc

Hotline: 0909313749

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Kỹ thuật

0973347443 - Mr Nghĩa

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

P.GĐ Kinh Doanh

0909313749 - Mr.Nghĩa